Terveyskeskusmaksut

Lääkärin vastaanottokäynti: 20,90 €/käyntikerta, enintään 3 kertaa kalenterivuodessa. Ei peritä alle 18-vuotiailta eikä rintamatunnuksen omaavilta sotaveteraaneilta ja rintamanaisilta.

Kiirevastaanoton maksu: 28,70 €, joka peritään lääkärissä käynnistä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 10.00–18.00.  Ei peritä alle 18-vuotiailta.

Sairaankuljetus: 25 €/suunta, edestakainen matka 50 €

Lyhytaikainen laitoshoito (sairaalassa): 49,50 € hoitopäivältä. Maksukaton ylittymisen jälkeen 22,80 €/hoitopäivä. Alle 18-vuotiailta peritään hoitomaksu enintään 7 hoitopäivältä ja 22,80 €:n ylläpitomaksua ei peritä lainkaan.

Pitkäaikainen laitoshoito: jos hoito kestää yli 3 täyttä kuukautta, määrätään tuloihin perustuva maksu, joka perustuu maksuasetukseen.

Tilapäinen kotihoito (lääkärin kotikäynti): 19,10 €/käynti.

Tilapäinen kotihoito(muun kuin lääkärin käynti): enintään 12,10 €/käynti.

Jatkuva säännöllinen kotihoito: maksu määräytyy tulojen, käyntikertojen ja palvelun sisällön mukaan.

Fysioterapia: yksilökohtaisesta fysioterapiasta veloitetaan 11,50 €/hoitokerta. Kuntoneuvolakäynnit ja ryhmäkäynnit ovat ilmaisia.

Sairaanhoitajan tekemä pientoimenpide: 10 €/toimenpide, kuitenkin enintään kolmesti vuodessa.

Käyttämättä jääneestä, peruuttamattomasta  ajavarauksesta peritään 51,40 €.

Päivitetty 5.9.2017