Terveyskeskusmaksut

Lääkärin vastaanottokäynti: 20,60 €/käyntikerta, enintään 3 kertaa kalenterivuodessa. Ei peritä alle 18-vuotiailta eikä rintamatunnuksen omaavilta sotaveteraaneilta ja rintamanaisilta.

Kiirevastaanoton maksu: 28,30 €, joka peritään viikonloppuisin ja arkipyhisin klo 10 – 18. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta.

Lyhytaikainen laitoshoito (sairaalassa): 48,90 € hoitopäivältä. Maksukaton (683 €) ylittymisen jälkeen 22,50 €/hoitopäivä. Alle 18-vuotiailta peritään hoitomaksu enintään 7 hoitopäivältä ja 22,50 €:n ylläpitomaksua ei peritä lainkaan.

Kotisairaala: 12,00 €, jos yksi käynti vuorokaudessa. 22,00 €/vrk, jos käyntejä on kaksi vuorokaudessa. 36,00 €/vrk, jos käyntejä on kolme tai enemmän vuorokaudessa.

Tilapäinen kotihoito (lääkärin kotikäynti): 18,90 €/käynti.

Tilapäinen kotihoito (muun kuin lääkärin käynti): enintään 12,00 €/käynti.

Jatkuva säännöllinen kotihoito: maksu määräytyy tulojen, käyntikertojen ja palvelun sisällön mukaan.

Fysioterapia: yksilökohtaisesta fysioterapiasta veloitetaan 11,40 €/hoitokerta. Kuntoneuvolakäynnit ja ryhmäkäynnit ovat ilmaisia.

Hoitajavastaanotto: 11,40 €/käynti, enintään 45 kertaa kalenterivuodessa. Maksullisia käyntejä ovat sairausvastaanottokäynnit sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastaanotolla, asiantuntijahoitajan vastaanotolla (esim. diabeteshoitaja) ja päivystävän sairaanhoitajan vastaanotolla. Maksua ei peritä, jos potilas käy saman vastaanottokäynnin aikana sekä hoitajalla että lääkärillä. Mielenterveyskäynnit (esim. psykiatrinen sairaanhoitaja) ja terveyttä edistävän ja ehkäisevän terveydenhuollon käynnit ovat maksuttomia. Ei peritä alle 18-vuotiailta eikä rintamatunnuksen omaavilta sotaveteraaneilta tai rintamanaisilta.

Sairaanhoitajan tekemä pientoimenpide: 10 €/toimenpide, kuitenkin enintään kolmesti vuodessa.

Käyttämättä jääneestä, peruuttamattomasta  ajavarauksesta peritään 50,80 €.

Päivitetty 2.1.2020