Terveyskeskusmaksut

Lääkärin vastaanottokäynti: 20,60 €/käyntikerta, enintään 3 kertaa kalenterivuodessa. Ei peritä alle 18-vuotiailta eikä rintamatunnuksen omaavilta sotaveteraaneilta ja rintamanaisilta.

Kiirevastaanoton maksu: 28,30 €, joka peritään viikonloppuisin ja arkipyhisin klo 10 – 18. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta.

Lyhytaikainen laitoshoito (sairaalassa): 48,90 € hoitopäivältä. Maksukaton (683 €) ylittymisen jälkeen 22,50 €/hoitopäivä. Alle 18-vuotiailta peritään hoitomaksu enintään 7 hoitopäivältä ja 22,50 €:n ylläpitomaksua ei peritä lainkaan.

Tilapäinen kotihoito (lääkärin kotikäynti): 18,90 €/käynti.

Tilapäinen kotihoito (muun kuin lääkärin käynti): enintään 12,00 €/käynti.

Jatkuva säännöllinen kotihoito: maksu määräytyy tulojen, käyntikertojen ja palvelun sisällön mukaan.

Fysioterapia: yksilökohtaisesta fysioterapiasta veloitetaan 11,40 €/hoitokerta. Kuntoneuvolakäynnit ja ryhmäkäynnit ovat ilmaisia.

Sairaanhoitajan tekemä pientoimenpide: 10 €/toimenpide, kuitenkin enintään kolmesti vuodessa.

Käyttämättä jääneestä, peruuttamattomasta  ajavarauksesta peritään 50,80 €.

Päivitetty 8.2.2019