Suun terveydenhuollon maksut

Suun terveydenhuollon maksut perustuvat asetuksiin sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista. Alle 18-vuotiaille hammashoito on maksutonta. Peruuttamatta jätetystä hammashoitoajasta peritään yli 15-vuotiailta 51,40 €.

Käynnin perusmaksu

 • suuhygienistin vastaanotolla 10,30 €
 • hammaslääkärin vastaanotolla 13,30 €
 • erikoishammaslääkärin vastaanotolla 19,40 €

Perusmaksun lisäksi peritään maksu tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä. Seuraavassa yleisimpien toimenpiteiden taksoja:

Tutkimukset:

 • tutkimukset käyntikerralla 8,50–38,00 €
 • hammasröntgenkuva 8,50 €
 • leukojen ja koko hampaiston röntgenkuva 19,10 €

Ehkäisevä hoito

 • ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteet 8,50 € käyntikerta

Hampaan kiinnityskudossairauden hoito, hammaskiven poisto:

 • parodontologinen hoito 8,50–78,00 € käyntikerta

Hampaan paikkaushoito:

 • paikkaushoidon tukitoimenpiteet (esim. nastat, pilarit) 8,50–38,00 €
 • yhden pinnan täyte 19,10 €
 • kahden tai kolmen pinnan täyte 38,00 €
 • terä tai kruunu 55,60 €
 • suun ulkopuolella valmistetut täytteet 55,60–78,00 €

Hampaan juurenhoito:

 • hampaan juurikanavien lääkehoito, avaus ja laajennus 19,10–55,60 € hoitoajan keston ja hoidon vaativuuden mukaan
 • hampaan juuren täyttö 19,60–55,60 €

Puudutus:

 • leukaneljännestä kohti 8,50 €

Purentafysiologinen hoito:

 • purentafysiologinen hoitokäynti 8,50–38,00 € hoitoajan keston ja hoidon vaativuuden mukaan
 • purentakisko 55,60 + tekniset kulut noin 150 € (yhteensä n. 240 €)

Suukirurgia:

 • hampaan poisto 19,10–38,00 € vaativuuden mukaan
 • hampaan poistoleikkaus 55,60–78,00 €
 • muut suukirurgiset toimenpiteet 8,50–78,00 €

Oikomishoito:

 • Oikomishoidon toimenpiteet vaikeusasteen mukaan 8,50–55,60 €, Oikomislaitteen rikkoutuessa tai hävitessä peritään korjauksesta tai uusimisesta aiheutuneet hammastekniset kulut

Hammasprotetiikka:

 • kruunu hampaalta 185,50 € + tekniset kulut (kruunu/hammas noin 650 €)
 • sillat kultakin hampaalta 185,80 € + tekniset kulut
 • pintakiinnitteinen silta (sisältää välihampaat) 185,80 € + tekniset kulut (noin 550 €)
 • kokoproteesit 185,80 € + tekniset kulut (proteesi/leuka noin 600 €)
 • osaproteesit 185,80–225,50 € + tekniset kulut (rankaproteesi yht. noin 900 €)
 • hammasproteettiset korjaustoimenpiteet 38,00–55,60 € + tekniset kulut (pohjaus noin 230 €)

Proteettisista toimenpiteistä Hammaslaboratorio laskuttaa hammastekniset kulut asiakkaalta.

Hammaslääkärin todistus tai lausunto 51,40 €

Terveyskeskuksen järjestämä erikoissairaanhoito 41,70 €/käynti

 

Päivitetty 5.9.2017