Potilasasiamies

Potilaan oikeudet

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992, 10§) koskee terveydenhuoltoa sekä sosiaalihuollon laitoksissa annettavia terveydenhuollon palveluja.

Potilasasiamies neuvoo potilasta, lähioimaista tai hänen laillista edustajaansa esimerkiksi tiedonsaantia ja itsemääräämisoikeutta koskevissa kysymyksissä.

Potilaan ollessa tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun ensisijainen yhteydenottopaikka on hoitanut yksikkö, jossa asiasta tulee keskustella. Jos potilas kaipaa ohjausta kirjallisen muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen teossa tai on muuten epätietoinen valitusmahdollisuuksistaan, hän voi ottaa yhteyttä potilasasiamieheen.

Potilasasiamiehellä ei ole päätäntävaltaa, vaan rooli on ohjaava ja avustava. Palvelu on maksuton.   

Ohje muistutuksen tekemiseksi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen terveyden- ja sairaanhoidon palveluista

Muistutuslomake

 

Lisätietoja:

Potilasasiamies
puhelinaika keskiviikkoisin klo 8.00 - 10.00 puh. 050 405 0701.

Voit olla yhteydessä potilasasiamieheen myös Hyvis.fi -sivuston kautta. Tunnistautuminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Potilasasiamies on lomalla 3.7. - 4.8.2017.

 

Päivitetty 13.06.2017