Ikihyvä-ryhmä

Ikihyvä-ryhmät tarjoavat vertaistukea ja ohjausta elintapamuutoksen toteuttamisessa. Ryhmiin voivat osallistua kaikki, jotka haluavat panostaa aikaisempaa enemmän omaan hyvinvointiinsa.

Kymmenen hengen ryhmissä tapahtuva ohjaus tarjoaa tukea liikunta- ja ruokailutottumusten muuttamiseen, vahvistaa pystyvyyden tunnetta, tekee omat tottumukset näkyviksi ja herättää tarpeen muutokseen. Ryhmiä muodostetaan alueittain ja jokaista ryhmää ohjaa terveydenhoitaja yhdessä fysioterapeutin kanssa. Jokainen ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa vuoden aikana.

Tapaamisissa keskustellaan liikunta- ja ruokailutottumuksista, määritellään jokaiselle tavoitteet ja seurataan niiden toteutumista.

Ikihyvä-ryhmään voi hakeutua ottamalla yhteyttä oman alueen terveyskeskukseen. Uusi ryhmä käynnistyy heti kun ilmoittautuneita on tarpeeksi.

 

Päivitetty 09.03.2016