Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö on yli 18 - 65-vuotiaiden kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Asiakkaan kanssa etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen aikuissosiaalityössä työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia.

Aikuissosiaalityön toimialueita ovat:

  • Asiakkaiden neuvonta ja ohjaus sekä palvelutarpeen arviointi yhdessä asiakkaan kanssa sekä tarvittaessa asiakassuunnitelman laatiminen.
  • Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukityö.
  • Pitkään työttömänä olleiden aktivointityö yhdessä asiakkaiden ja Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston ja TYP:n ammattilaisten sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa.
  • Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen.
  • Nuorten aikuisten kanssa tehtävä monipuolinen sosiaalityö.
  • Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluihin liittyvien ostopalvelujen järjestäminen ja palvelusuunnitelmien tekeminen sekä jatkopolkujen suunnitteleminen yhteistyössä asiakkaan ja muiden toimijoiden kanssa.
  • Päihdepalvelut ja siihen liittyvä sosiaalityön päihdetyö.

Lisäksi voimme tukea ja auttaa asumiseen liittyvissä ongelmissa ja miettiä arjen ongelmiin yhdessä ratkaisuja. Aikuissosiaalityöntekijät tekevät myös tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden ja esimerkiksi kolmannen sektorin kanssa.

Ilmoitus täysi-ikäisestä 18-62-v. sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014)

Ilmoitusvelvollisuus, Sosiaalihuoltolaki 35 §
Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin. (35 § 1 mom.)

Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, 1 momentissa tarkoitettujen henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä. (35 § 2 mom.)

Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä. (35 § 3 mom.)

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Lomake lähetetään postitse tai palautetaan asiakasneuvontaan osoitteella:

Kauhavan perusturvatoimisto/
Aikuissosiaalityö

PL 3
(Pukkilanraitti 4)
62201 Kauhava

 

Yhteystiedot:

Kauhavan perusturvatoimisto
Aikuissosiaalityö
Postiosoite: PL 3, 62201 Kauhava
Käyntiosoite: Pukkilanraitti 4, 62200 Kauhava                                                                                
Puh. (06) 2412 4282 toimistosihteeri Arja Niemelä

Aikuissosiaalityön työntekijä on tavattavissa lähivastaanotolla ajanvarausperiaatteella.

Henkilöstö:

Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä
Raili-Helena Kangasluoma
Päihdetyö
Puh. 040 832 9130

Sosiaalityöntekijä
Marjo Lahti
Aikuissosiaalityö, perheet ja maahanmuuttajatyö
Puh. 044 369 9311

Sosiaalityöntekijä
Elina Etelä-aho
Mielenterveyskuntoutujien asumisen ostopalvelut, työllistymisen tuki
Puh. 040 550 5289

Sosiaalityöntekijä
Mika Lahti
Aikuissosiaalityö
Puh. 050 403 4065
Toimipaikka: Kauppatie 107 B, 62200 Kauhava

Sosiaaliohjaaja
Riina Lahdensuo 26.11.2016 alkaen, Eini Leppäharjun sijainen
Nuorten aikuisten tuki ja ohjaus, työllistymisen tuki
Puh. 040 573 5501

Sosiaaliohjaaja
Teija Niinimäki
Työllistymisen tuki, aktivointi ja TYP-yhteistyö
Puh. 050 463 1562
Toimipaikka: Kauppatie 107 B, 62200 Kauhava

Sosiaaliohjaaja
Kirsti Hirvelä
Päihdetyö ja kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen
Puh. 050 505 5279

Sosiaaliohjaaja
Anna-Leena Myllykangas
Aikuissosiaalityö
Puh. 050 381 1682

Toimistosihteeri
Mika Kuoppa-aho
Välitystilit
Puh. 040 184 2464
Toimipaikka: Kauppatie 107 B, 62200 Kauhava

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)kaksineuvoinen.fi

Aikuissosiaalityön tiimi


 

Päivitetty 26.01.2017