Takaisin

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa seurataan työhyvinvointia

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa toteutettiin koko henkilöstölle sosiaalisen pääoman mittaus 7.-13.11.2016. Mittauksen avulla haluttiin selvittää työyhteisöjen toimivuutta lyhyellä ja nopeasti toteutettavalla kyselyllä. Kyselypohja saatiin käyttöön organisaation osallistuessa Kevan järjestämään työelämän strategiseen (Tystra) -valmennukseen 6.10.2015 - 7.6.2016.   

Sosiaalisen pääoman mittauksen avulla kuvataan ihmisten välisiä suhteita ja työyhteisöjen ominaisuuksia. Lisäksi mittarin avulla kuvataan sekä esimiesten että työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja luottamusta. Näinollen saadaan yleiskuva työyhteisöjen hyvinvoinnista. Työhyvinvointia halutaan seurata Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa systemaattisesti ja mittaus tullaan uusimaan keväällä 2017.

Yhteenvetona vastauksista voidaan todeta, että Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstö voi hyvin, vaikka olemme eläneet erilaisten muutosten keskellä. Kolme kysymystä mittasi esimiestyötä ja viisi työyhteisössä toimivien henkilöiden välistä yhteistoimintaa.

Kaikkien vastausten keskiarvo oli 2,39, mikä tarkoittaa sitä, että suurin osa henkilöstöstä oli täysin samaa mieltä tai melko samaa mieltä väittämistä. Kokonaisuutena arvioiden esimiestyön toimivuudesta saatiin enemmän täysin samaa mieltä vastauksia kuin työyhteisön jäsenten välisestä toimivuudesta. Systemaattisen työhyvinvoinnin seurannan avulla voidaan myös puuttua asioihin, joihin tulee kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota ja seurata myös yksittäisten työyhteisöjen työhyvinvoinnin/-pahoinvoinnin tilaa.

Lisätietoja:

Terhi Haapala, henkilöstö- ja hoitotyön johtaja, terhi.haapala(at)kaksineuvoinen.fi,
puh. 050 371 7368